Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przestrzegać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przestrzec
befolgen techniczny;
einhalten ekonomia;
beachten;
warnen;
erfüllen;
halten;
folgen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich