halten
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Halten rzeczownik, rodzaj męski;
halten czasownik, nieregularny;
trzymać potoczne, nieoficjalne;
stanąć;
zatrzymywać techniczny;
stawać;
uważać;
bronić;
obronić sport;
utrzymać;
zachować;
zachowywać internet, techniczny;
dzierżyć książkowe, oficjalne;
podtrzymywać techniczny;
sądzić;
hodować techniczny;
posiadać;
spełnić;
mieścić;
mieć;
wziąć;
stać;
celować;
am Schmäh halten czasownik;
zrobić w konia potoczne, nieoficjalne;
an der Kandare halten czasownik;
trzymać za pysk potoczne, nieoficjalne;
auf halten rzeczownik;
Ausschau halten czasownik;
das Maul halten czasownik;
trzymać gębę na kłódkę potoczne, nieoficjalne;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich