ansehen

Słownik niemiecko-polski PWN

Ansehen Wymowa n (Geltung) poważanie n, szacunek m
Ansehen genießen cieszyć się poważaniem
an Ansehen verlieren tracić szacunek 〈poważanie〉
(Aussehen) j-n dem Ansehen nach kennen znać kogoś z widzenia
ansehen* Wymowa uważać (als, für za coś)
sich (D) etw 〈die Stadt〉 ansehen obejrzeć coś 〈miasto〉
bedeuten Wymowa
znaczyć
was bedeutet das? co to znaczy?
(zu verstehen geben) dać do zrozumienia
ich bedeutete ihm (dorthin) zu gehen 〈sich den Film anzusehen〉 dałem mu do zrozumienia, żeby (tam) poszedł 〈by zobaczył ten film〉
kennen* Wymowa znać
j-n von Person 〈vom Ansehen〉 kennen znać kogoś osobiście 〈z widzenia〉
Schaufenster Wymowa n wystawa f (sklepowa)
sich die Schaufenster ansehen oglądać wystawy
unrecht Wymowa niesprawiedliwy, niesłuszny
unrecht tun 〈handeln〉 postępować niesłusznie 〈niesprawiedliwie〉
etw als unrecht ansehen uważać coś za niesłuszne 〈krzywdzące〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich