ansehen
Słownik niemiecko-polski PWN
Ansehen Wymowa n (Geltung) poważanie n, szacunek m
Ansehen genießen cieszyć się poważaniem
an Ansehen verlieren tracić szacunek 〈poważanie〉
(Aussehen) j-n dem Ansehen nach kennen znać kogoś z widzenia
ansehen* Wymowa uważać (als, für za coś)
sich (D) etw 〈die Stadt〉 ansehen obejrzeć coś 〈miasto〉
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Ansehen rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza;
związek;
Ansehen rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza;
prestiż techniczny;
powaga;
szacunek;
reputacja techniczny;
uznanie książkowe, oficjalne;
renoma ekonomia;
autorytet;
mir książkowe, oficjalne;
rozgłos techniczny;
respekt;
status;
wygląd;
sława;
ansehen czasownik, nieregularny;
patrzeć;
patrzyć;
uważać;
spojrzeć;
oglądać;
obejrzeć;
obserwować techniczny;
poznać;
poznawać;
oceniać;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich