Translatica, kierunek polsko-niemiecki
reputacja rzeczownik, rodzaj żeński;
Reputation książkowe, oficjalne, techniczny;
Ruf ekonomia, książkowe, oficjalne;
Leumund techniczny;
Ansehen techniczny;
Namen techniczny;
Name;
Stellung;
Image;
Renommee;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich