Translatica, kierunek polsko-niemiecki
poważanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Ansehen;
Achtung;
Respekt;
Ehre;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich