Translatica, kierunek polsko-niemiecki
poznać czasownik, aspekt dokonany;
erkennen;
lernen;
erfahren;
erfassen;
bekannt;
Kultur;
anhören;
ansehen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich