Translatica, kierunek niemiecko-polski
ansehen czasownik, nieregularny;
patrzeć;
patrzyć;
uważać;
spojrzeć;
oglądać;
obejrzeć;
obserwować techniczny;
poznać;
poznawać;
oceniać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich