gegen
Słownik niemiecko-polski PWN
gegen Wymowa
przeciw(ko); wbrew
gegen meinen Willen wbrew mej woli
(wohin) ku, do
gegen die Grenze ku granicy
(wann) około
gegen Abend pod wieczór
(wie) gegen bar za gotówkę
gegen Entgelt za opłatą
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Gegen rzeczownik, rodzaj męski;
versus;
Gegen- cząstka;
kontr-;
gegen przyimek;
kontra;
wbrew;
pod;
ku;
koło;
do;
przeciwko celownik;
niedaleko;
przed;
względem;
wobec;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich