Translatica, kierunek polsko-niemiecki
oceniać czasownik, aspekt niedokonany;
bewerten informatyka;
einschätzen prawo, informatyka, techniczny;
abschätzen techniczny;
schätzen ekonomia;
benoten szkolnictwo;
evaluieren informatyka;
zensieren szkolnictwo;
ermessen techniczny;
werten ekonomia;
taxieren;
geschätzt technika;
prüfen;
erwarten;
auswerten informatyka, techniczny;
befinden;
würdigen;
Prüfung;
ansehen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich