Translatica, kierunek polsko-niemiecki
utrzymywać się czasownik, aspekt niedokonany;
anhalten;
leben;
dauern;
erreichen;
verharren;
halten;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich