Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wygłaszać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też wygłosić
halten;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich