Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zatrzymywać czasownik, aspekt niedokonany;
anhalten medycyna, techniczny;
festhalten techniczny;
abstellen techniczny;
aufhalten;
behalten techniczny;
halten techniczny;
verhaften;
stoppen;
hemmen;
beibehalten techniczny;
fangen;
aufbewahren techniczny;
abstoppen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich