Translatica, kierunek niemiecko-polski
hemmen czasownik;
przyhamowywać przenośne;
przyhamować przenośne;
utrudnić;
przerwać;
tamować;
wzrost;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich