Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zatrzymać się czasownik, aspekt dokonany;
anhalten;
stocken;
halten;
verharren;
stoppen;
absteigen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich