halten

 
Słownik niemiecko-polski PWN
halten* Wymowa
trzymać
halte dich an mich 〈links〉 trzymaj się mnie 〈lewej strony〉
sein Wort halten dotrzymać słowa
Diät halten przestrzegać diety
(meinen) sądzić
was halten Sie davon? co pan(i) sądzi o tym?
für wen halten Sie mich? za kogo pan(i) mnie uważa 〈ma〉
(s) (stehenbleiben) zatrzymać się
das Auto hielt samochód zatrzymał się
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich