Translatica, kierunek polsko-niemiecki
trzymać czasownik, aspekt niedokonany;
halten potoczne, nieoficjalne;
vorhalten informatyka;
befolgen techniczny;
anhalten informatyka;
einhalten;
mithalten;
behalten;
aufhalten;
hielt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich