Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zatrzymywać się czasownik, aspekt niedokonany;
anhalten;
halten;
stocken;
stoppen;
absteigen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich