Translatica, kierunek polsko-niemiecki
formacja rzeczownik, rodzaj żeński;
Formation książkowe, oficjalne, techniczny;
Verband wojsko;
Bildung chemia, geologia, medycyna;
Gebilde prawo;
Einheit wojsko;
Gruppe geologia;
System geologia, meteorologia;
Information geologia;
Truppe;
Pulk wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich