Translatica, kierunek niemiecko-polski
Pulk rzeczownik, rodzaj męski;
gromada;
pułk;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich