Translatica, kierunek polsko-niemiecki
jednostka rzeczownik, rodzaj żeński;
Einheit;
Individuum książkowe, oficjalne;
Verband;
Einzelne książkowe, oficjalne;
Einer;
Person;
Eins;
Truppe wojsko;
Firma;
Bauteil;
Gerät;
Abteilung;
Wesen;
Stufe;
Entität;
Einer;
Eintel matematyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich