Translatica, kierunek polsko-niemiecki
jedność rzeczownik, rodzaj żeński;
Einheit książkowe, oficjalne;
Einigkeit matematyka, medycyna, teatr;
Eins;
Eintracht matematyka, medycyna;
Einheitlichkeit matematyka, medycyna;
Eintel matematyka;
Einer;
Übereinstimmung książkowe, oficjalne;
Kohärenz;
Einklang;
Kohäsion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich