zakaz

Przydatne zwroty

Smoking is forbidden in here.
Palenie zabronione.

Smoking is prohibited in here.
Obowiązuje zakaz palenia.

You may tell him (if you wish).
Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

We are allowed to visit the prisoners.
Wolno nam odwiedzać więźniów.

We are permitted to visit the prisoners.
Możemy odwiedzać więźniów.

I have no objection to your taking the day off
Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

I have nothing against your taking the day off.
Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich