zakaz
Translatica, kierunek polsko-angielski
zakaz rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ban;
interdict;
taboo;
embargo;
proscription książkowe, oficjalne;
veto;
bar przenośne;
banning;
prohibit;
forbid;
zakaz bezpośredniej dyskryminacji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → prohibition of direct discrimination
zakaz Broni Chemicznej rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → prohibition of chemical weapons
zakaz demonstracji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ban on demonstrations
zakaz dyskryminacji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
zakaz dyskryminacji pracowników rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → prohibition against employee discrimination
zakaz eksportu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ban on exports
zakaz handlu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ban on trade ekonomia, prawo
zakaz imigracji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ban on immigration
zakaz importów rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ban on imports
zakaz importu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
import ban finanse;
zakaz klauzul arbitrażowych rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ban on arbitration clauses
zakaz klonowania rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ban on cloning
zakaz kompensat rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → no netting
zakaz konkurencji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
non-competition finanse;
zakaz lotu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → flight ban
zakaz mówienia rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ban of speaking
zakaz odliczania strat rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → prohibition on deducting losses
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich