oferta

Słownik polsko-angielski PWN

oferta ż. offer

Słownik polsko-niemiecki PWN

oferta f Offerte f, Angebot n
oferta dostawy Andienung f
oferta wiążąca 〈niewiążąca〉 ein festes 〈freibleibendes〉 Angebot
przyjęcie oferty Angebotsannahme f
przyjąć 〈odrzucić〉 ofertę ein Angebot annehmen 〈ablehnen〉
zgodzić się na ofertę auf ein Angebot eingehen
złożyć ofertę ein Angebot machen

Słownik polsko-włoski PWN

oferta f offerta, proposta f

Słownik polsko-rosyjski PWN

oferta предложение
Słownik języka polskiego
Zobacz „oferta” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich