oferta

Słownik polsko-angielski PWN

oferta ż. offer
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
oferta
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
oferta alternatywna
oferta atrakcyjna

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „oferta” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

oferta f Offerte f, Angebot n
oferta dostawy Andienung f
oferta wiążąca 〈niewiążąca〉 ein festes 〈freibleibendes〉 Angebot
przyjęcie oferty Angebotsannahme f
przyjąć 〈odrzucić〉 ofertę ein Angebot annehmen 〈ablehnen〉
zgodzić się na ofertę auf ein Angebot eingehen
złożyć ofertę ein Angebot machen
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
oferta
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
oferta
przymiotnik
oferta abonamentowa

Słownik polsko-włoski PWN

oferta f offerta, proposta f

Słownik polsko-rosyjski PWN

oferta предложение

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „oferta” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich