oferta
Słownik polsko-angielski PWN
oferta ż. offer
Translatica, kierunek polsko-angielski
oferta rzeczownik, rodzaj żeński;
offer;
bid;
proposal;
quotation;
offering;
bidding;
quote;
proffer;
tender offer chemia;
overture;
oferta alternatywna rzeczownik, rodzaj żeński; → alternative offer
oferta atrakcyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → attractive offer ekonomia, prawo

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „oferta” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
oferta f Offerte f, Angebot n
oferta dostawy Andienung f
oferta wiążąca 〈niewiążąca〉 ein festes 〈freibleibendes〉 Angebot
przyjęcie oferty Angebotsannahme f
przyjąć 〈odrzucić〉 ofertę ein Angebot annehmen 〈ablehnen〉
zgodzić się na ofertę auf ein Angebot eingehen
złożyć ofertę ein Angebot machen
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
oferta przymiotnik;
Angebote;
Anbieten finanse, handel;
günstig;
oferta rzeczownik, rodzaj żeński;
Angebot;
Offerte;
Gebot;
Vorschlag;
oferta abonamentowa rzeczownik, rodzaj żeński;
Słownik polsko-włoski PWN
oferta f offerta, proposta f
Słownik polsko-rosyjski PWN
oferta предложение

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „oferta” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich