Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: oferta
in Spanish Derecho de aduana (derecho de aduana de la
oferta
seleccionada)

w języku hiszpańskim Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)
in Spanish Derecho de aduana (derecho de aduana de la
oferta
seleccionada)

w języku hiszpańskim Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

in Spanish Derecho de aduana (derecho de aduana de la
oferta
seleccionada)

w języku hiszpańskim Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)
in Spanish Derecho de aduana (derecho de aduana de la
oferta
seleccionada)

w języku hiszpańskim Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

in Spanish Derecho de aduana (derecho de aduana de la
oferta
seleccionada)

w języku hiszpańskim Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)
in Spanish Derecho de aduana (derecho de aduana de la
oferta
seleccionada)

w języku hiszpańskim Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

...Spanish «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas
:…»,

...«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas
:…»,
in Spanish «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas
:…»,

w języku hiszpańskim «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas
:…»,

...Spanish «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas
: …»

...«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas
: …»
in Spanish «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas
: …»

w języku hiszpańskim «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de
ofertas
: …»

in Spanish “Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de
ofertas
: …”

w języku hiszpańskim »Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de
ofertas
: …«
in Spanish “Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de
ofertas
: …”

w języku hiszpańskim »Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de
ofertas
: …«

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich