Translatica, kierunek niemiecko-polski
Offerte rzeczownik, rodzaj żeński;
oferta;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich