Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: oferta
Ponadto z uwagi na długość rejsów przedsiębiorstwo DFDS mogłoby wprowadzać zmiany w
ofercie
tylko w dużych odstępach czasu.

Moreover, on account of the length of its crossings, DFDS would be forced to
offer
a shuttle service over long periods.
Ponadto z uwagi na długość rejsów przedsiębiorstwo DFDS mogłoby wprowadzać zmiany w
ofercie
tylko w dużych odstępach czasu.

Moreover, on account of the length of its crossings, DFDS would be forced to
offer
a shuttle service over long periods.

...zdolności jest mniejsza niż liczba minimalna, instytucja zamawiająca może zaprosić do składania
ofert
tylko tych kandydatów, którzy spełniają kryteria składania oferty.”;

...capacity levels is less than the minimum number, the contracting authority may invite to submit a
tender
only those candidates who satisfy the criteria to submit a tender.’
„Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria selekcji lub wykazujących minimum wymaganych zdolności jest mniejsza niż liczba minimalna, instytucja zamawiająca może zaprosić do składania
ofert
tylko tych kandydatów, którzy spełniają kryteria składania oferty.”;

‘If the number of candidates satisfying the selection criteria or the minimum capacity levels is less than the minimum number, the contracting authority may invite to submit a
tender
only those candidates who satisfy the criteria to submit a tender.’

...jest mniejsza niż wymagana minimalna liczba, instytucja zamawiająca może zaprosić do składania
ofert
tylko tych kandydatów, którzy spełniają kryteria składania ofert.

...capacity levels is less than the minimum number, the contracting authority may invite to submit a
tender
only those candidates who satisfy the criteria to submit a tender.
Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria wyboru lub posiadających minimalny poziom zdolności jest mniejsza niż wymagana minimalna liczba, instytucja zamawiająca może zaprosić do składania
ofert
tylko tych kandydatów, którzy spełniają kryteria składania ofert.

If the number of candidates satisfying the selection criteria or the minimum capacity levels is less than the minimum number, the contracting authority may invite to submit a
tender
only those candidates who satisfy the criteria to submit a tender.

Jeśli termin ten przypada w piątek,
oferty
zgłaszane są najpóźniej w najbliższy poniedziałek w południe czasu brukselskiego.

If the deadline expires on a Friday
tenders
shall be notified no later than midday (Brussels time) the following Monday.
Jeśli termin ten przypada w piątek,
oferty
zgłaszane są najpóźniej w najbliższy poniedziałek w południe czasu brukselskiego.

If the deadline expires on a Friday
tenders
shall be notified no later than midday (Brussels time) the following Monday.

Agencja interwencyjna przeprowadza skup cukru tylko w przypadku gdy
ofertę
zgłasza:

The intervention agency shall buy in the sugar only if it is
offered
by:
Agencja interwencyjna przeprowadza skup cukru tylko w przypadku gdy
ofertę
zgłasza:

The intervention agency shall buy in the sugar only if it is
offered
by:

Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.
Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.

Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.
Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.

...(WE) nr 105/2008 termin składania ofert w odpowiedzi na indywidualne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek mie

...the time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.
Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 105/2008 termin składania ofert w odpowiedzi na indywidualne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

By way of derogation from Article 13(3) of Regulation (EC) No 105/2008, the time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.

...(WE) nr 214/2001 termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek mie

...the time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.
W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 214/2001 termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

By way of derogation from Article 14(2) of Regulation (EC) No 214/2001, the time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.

...(WE) nr 105/2008 termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek mie

...the time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.
W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 105/2008 termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

By way of derogation from Article 13(3) of Regulation (EC) No 105/2008, the time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.

...(WE) nr 214/2001, termin składania ofert w odpowiedzi na indywidualne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek mie

...the time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.
Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 214/2001, termin składania ofert w odpowiedzi na indywidualne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

By way of derogation from Article 14(2) of Regulation (EC) No 214/2001, the time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the first and third Tuesday of the month.

Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy trzeci wtorek miesiąca, z wyjątkiem sierpnia,...

The time limit for the submission of
tenders
in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the third Tuesday of the month except for the fourth Tuesday of...
Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy trzeci wtorek miesiąca, z wyjątkiem sierpnia, kiedy termin upływa w czwarty wtorek miesiąca.

The time limit for the submission of
tenders
in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the third Tuesday of the month except for the fourth Tuesday of August.

Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the third Tuesday of the month.
Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the third Tuesday of the month.

Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the third Tuesday of the month.
Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the third Tuesday of the month.

Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the third Tuesday of the month.
Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania
ofert
upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w trzeci wtorek miesiąca.

The time limit for the submission of tenders in response to the individual invitations to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on the third Tuesday of the month.

Termin składania
ofert
upływał dnia 5 stycznia 1995 r. Otrzymano 44 oferty.

The deadline for submitting
bids
was 5 January 1995. 44 bids were received.
Termin składania
ofert
upływał dnia 5 stycznia 1995 r. Otrzymano 44 oferty.

The deadline for submitting
bids
was 5 January 1995. 44 bids were received.

Termin składania ofert w pierwszym indywidualnym zaproszeniu do składania
ofert
upływa dnia 1 czerwca 2010 r. o godz. 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

The time limit for the submission of
tenders
for the first individual
tender
is 1 June 2010 at 11.00 (Brussels time).
Termin składania ofert w pierwszym indywidualnym zaproszeniu do składania
ofert
upływa dnia 1 czerwca 2010 r. o godz. 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

The time limit for the submission of
tenders
for the first individual
tender
is 1 June 2010 at 11.00 (Brussels time).

Termin składania ofert w pierwszym indywidualnym zaproszeniu do składania
ofert
upływa dnia 1 czerwca 2010 r. o godz. 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

The time limit for the submission of
tenders
for the first individual
tender
is 1 June 2010 at 11.00 (Brussels time).
Termin składania ofert w pierwszym indywidualnym zaproszeniu do składania
ofert
upływa dnia 1 czerwca 2010 r. o godz. 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

The time limit for the submission of
tenders
for the first individual
tender
is 1 June 2010 at 11.00 (Brussels time).

Termin składania ostatecznych
ofert
upływał dnia 5 lipca 2007 r. Jako jedyny podmiot, który złożył wiążącą ofertę, przetarg wygrał Ford.

The deadline for submitting final
offers
was 5 July 2007. Being the only party to submit a binding bid, Ford was awarded the tender.
Termin składania ostatecznych
ofert
upływał dnia 5 lipca 2007 r. Jako jedyny podmiot, który złożył wiążącą ofertę, przetarg wygrał Ford.

The deadline for submitting final
offers
was 5 July 2007. Being the only party to submit a binding bid, Ford was awarded the tender.

Termin składania ofert w odpowiedzi na pierwsze indywidualne zaproszenie do składania
ofert
upływa dnia 1 września 2009 r. o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

The time limit for submission of
tenders
for the first individual invitation to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on 1 September 2009.
Termin składania ofert w odpowiedzi na pierwsze indywidualne zaproszenie do składania
ofert
upływa dnia 1 września 2009 r. o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

The time limit for submission of
tenders
for the first individual invitation to
tender
shall be 11.00 (Brussels time) on 1 September 2009.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich