oferta

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
oferta f Offerte f, Angebot n
oferta dostawy Andienung f
oferta wiążąca 〈niewiążąca〉 ein festes 〈freibleibendes〉 Angebot
przyjęcie oferty Angebotsannahme f
przyjąć 〈odrzucić〉 ofertę ein Angebot annehmen 〈ablehnen〉
zgodzić się na ofertę auf ein Angebot eingehen
złożyć ofertę ein Angebot machen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich