Translatica, kierunek angielsko-polski
proposal rzeczownik;
wniosek;
oferta;
projekt;
deklaracja celownik;
wniosek ubezpieczeniowy ubezpieczenia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich