Translatica, kierunek angielsko-polski
proposition rzeczownik;
propozycja geografia;
zdanie;
wniosek;
sugestia;
projekt;
oferta;
sąd;
temat;
interes;
sprawa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich