Translatica, kierunek polsko-angielski
sugestia rzeczownik, rodzaj żeński;
suggestion psychologia;
hint;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich