Translatica, kierunek angielsko-polski
suggestion rzeczownik;
sugestia psychologia;
podszept;
namowa;
wniosek;
zalecenie;
sugestie;
element;
myślenie;
cień;
oznaka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich