Translatica, kierunek angielsko-polski
offer rzeczownik;
oferta;
podaż;
ofiara;
licytacja;
ofertowy;
trial;
podażowy;
oferty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich