Translatica, kierunek angielsko-polski
tender offer rzeczownik; → przetargowa sprzedaż papierów wartościowych finanse, ang. amerykańska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich