support
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
support
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „support” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
support
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
Support Center
support dolny

Słownik angielsko-polski PWN

support [səˈpɔːt Wymowa]
1 cz. pch. popierać; wspierać; podtrzymywać; (rodzinę) utrzymywać
2 rz. poparcie; wsparcie; podpora

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „support” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

CSF (Community Support Framework) – Podstawy Wsparcia Wspólnoty, dokument przyjmowany przez Komisję Europejską, uzgodniony z państwem członkowskim, zawierający strategię i priorytety działań w kwestii wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków finansowych przyznanych przez Unię Europejską (EU)
RSG (Rate Support Grantin UK) – wskaźnik utrzymania cen gwarantowanych w Wielkiej Brytanii
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
support
Podobne hasła w języku niemieckim:
Support
rzeczownik, rodzaj męski
Support Center

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich