Translatica, kierunek polsko-angielski
poparcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
support;
backing;
advocacy;
promotion;
back-up;
backup;
sympathy;
push;
adhesion;
patronage;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich