Translatica, kierunek polsko-angielski
przytrzymać czasownik, aspekt dokonany;
hold;
hold back;
keep potoczne, nieoficjalne;
detain;
hold down;
support;
retain;
apprehend;
pin;
hold up;
keep down;
hold in;
steady;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich