CSF

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
CSF (Community Support Framework) – Podstawy Wsparcia Wspólnoty, dokument przyjmowany przez Komisję Europejską, uzgodniony z państwem członkowskim, zawierający strategię i priorytety działań w kwestii wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków finansowych przyznanych przez Unię Europejską (EU)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich