Translatica, kierunek polsko-angielski
przytrzymywać czasownik, aspekt niedokonany;
hold down techniczny;
hold;
keep potoczne, nieoficjalne;
hold back;
retain;
keep down;
hold up;
support;
detain;
keep back;
pin;
holding;
steady;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich