Translatica, kierunek polsko-angielski
udzielić poparcia czasownik, aspekt dokonany;
support;
endorse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich