Translatica, kierunek polsko-angielski
udzielać poparcia czasownik, aspekt niedokonany;
support;
endorse;
back up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich