Translatica, kierunek polsko-angielski
przemawiać czasownik, aspekt niedokonany;
speak celownik, książkowe, oficjalne;
address;
appeal;
speaking;
advocate;
declaim;
harangue;
argue książkowe, oficjalne;
support;
convince;
grip;
quarrel książkowe, oficjalne;
speaker;
speaker;
militate;
impress;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich