z upływem czasu

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Wraz
z upływem czasu
i zwiększaniem się sum zarządzanych funduszy, inwestorzy kapitału ryzyka porzucili segment poniżej 2 milionów GBP (2,9 miliona EUR).

With
time
and increasing amounts of funds under management, venture capital investors left the sub GBP 2 million (EUR 2,9 million) segment behind.
Wraz
z upływem czasu
i zwiększaniem się sum zarządzanych funduszy, inwestorzy kapitału ryzyka porzucili segment poniżej 2 milionów GBP (2,9 miliona EUR).

With
time
and increasing amounts of funds under management, venture capital investors left the sub GBP 2 million (EUR 2,9 million) segment behind.

...w pojeździe układ, który jest w stanie oceniać ciśnienie w oponach lub zmiany ciśnienia
z upływem czasu
i przekazywać odpowiednie informacje użytkownikowi podczas jazdy;

...fitted on a vehicle which can evaluate the pressure of the tyres or the variation of pressure
over time
and transmit corresponding information to the user while the vehicle is running;
„system monitorowania ciśnienia w oponach” oznacza zamontowany w pojeździe układ, który jest w stanie oceniać ciśnienie w oponach lub zmiany ciśnienia
z upływem czasu
i przekazywać odpowiednie informacje użytkownikowi podczas jazdy;

‘tyre pressure monitoring system’ means a system fitted on a vehicle which can evaluate the pressure of the tyres or the variation of pressure
over time
and transmit corresponding information to the user while the vehicle is running;

...się przestarzałe; może nastąpić utrata materiałów na skutek pogorszenia się stanu nośników wraz
z upływem czasu
, i wreszcie nośniki mogą okazać się niewydolne ze względu na samą ilość nowej i zmie

...used to store them becomes obsolete, material may be lost when storage devices deteriorate
over time
, and storage devices could be overwhelmed by the sheer volume of new and changing content.
Materiały cyfrowe wymagają zarządzania i utrzymania – w przeciwnym wypadku może wystąpić brak możliwości odczytania plików po tym, jak sprzęt i oprogramowanie do ich przechowywania staną się przestarzałe; może nastąpić utrata materiałów na skutek pogorszenia się stanu nośników wraz
z upływem czasu
, i wreszcie nośniki mogą okazać się niewydolne ze względu na samą ilość nowej i zmieniającej się treści.

Digital material has to be managed and maintained, otherwise files may be unreadable when the hardware and software used to store them becomes obsolete, material may be lost when storage devices deteriorate
over time
, and storage devices could be overwhelmed by the sheer volume of new and changing content.


 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Z
rzeczownik
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Z
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
Z-
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „z upływem czasu” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich