w ostatnim czasie

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

W ostatnim czasie
większość producentów produkuje i wprowadza do obrotu nośniki w obu standardach, a większość odtwarzaczy DVD odtwarza zarówno dyski DVD-R, jak i DVD+R.

Nowadays
, most producers are manufacturing and marketing both standards and almost all DVD-players are able to play both DVD-R and DVD+R.
W ostatnim czasie
większość producentów produkuje i wprowadza do obrotu nośniki w obu standardach, a większość odtwarzaczy DVD odtwarza zarówno dyski DVD-R, jak i DVD+R.

Nowadays
, most producers are manufacturing and marketing both standards and almost all DVD-players are able to play both DVD-R and DVD+R.

dla osób, które
w ostatnim czasie
były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla zawodowych żołnierzy i...

for persons who have been
recently
employed or self-employed excluding self-employed farmers and for professional soldiers and officers who have completed
periods
of service other than mentioned in...
dla osób, które
w ostatnim czasie
były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zakończyli służbę wojskową, innych niż te wspomniane w lit. c) ppkt i), lit. c) ppkt ii), lit. d) ppkt i), lit. d) ppkt ii), lit. e) ppkt i), lit. e) ppkt ii):

for persons who have been
recently
employed or self-employed excluding self-employed farmers and for professional soldiers and officers who have completed
periods
of service other than mentioned in subpoints (c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

dla osób, które
w ostatnim czasie
były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla żołnierzy zawodowych i...

for persons who have been
recently
employed or self-employed, excluding self-employed farmers, and for professional soldiers and officers who have completed periods of service other than mentioned in...
dla osób, które
w ostatnim czasie
były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zakończyli okresy służby inne niż te, o których mowa w lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii):

for persons who have been
recently
employed or self-employed, excluding self-employed farmers, and for professional soldiers and officers who have completed periods of service other than mentioned in subpoints (c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i) and (e)(ii):


 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
w
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
W
rzeczownik, rodzaj nijaki
Słownik języka polskiego
Zobacz „w ostatnim czasie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich