niedawno

Słownik polsko-angielski PWN

niedawno przysł. recently
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
niedawno
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
niedawno temu
niedawno wprowadzony

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt wysokie stężenie melaminy stwierdzono
niedawno
także w przywożonych z Chin produktach zawierających soję lub przetwory sojowe.

...by the Member States through the Rapid Alert System for Feed and Food, high level of melamine
have been
found
recently
also in products containing soya or soya products imported from China.
Według informacji przekazanych przez państwa członkowskie za pomocą systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt wysokie stężenie melaminy stwierdzono
niedawno
także w przywożonych z Chin produktach zawierających soję lub przetwory sojowe.

According to information made available by the Member States through the Rapid Alert System for Feed and Food, high level of melamine
have been
found
recently
also in products containing soya or soya products imported from China.

W związku z tym urząd skarbowy wydał
niedawno
biurom regionalnym określone instrukcje operacyjne dotyczące podmiotów niekomercyjnych [66].

In this respect, the Revenue Agency
recently
issued specific operational instructions to the regional offices concerning non-commercial entities [66].
W związku z tym urząd skarbowy wydał
niedawno
biurom regionalnym określone instrukcje operacyjne dotyczące podmiotów niekomercyjnych [66].

In this respect, the Revenue Agency
recently
issued specific operational instructions to the regional offices concerning non-commercial entities [66].

przypomina, że ESDZ jest
niedawno
stworzoną strukturą będącą rezultatem połączenia wielu różnych służb oraz że rok 2011 był pierwszym rokiem jej działalności, w którym należało pokonać liczne...

Recalls that the EEAS is a
recently
created structure resulting from the consolidation of several different services and that 2011 was its first operational year with numerous technical challenges to...
przypomina, że ESDZ jest
niedawno
stworzoną strukturą będącą rezultatem połączenia wielu różnych służb oraz że rok 2011 był pierwszym rokiem jej działalności, w którym należało pokonać liczne przeszkody techniczne, zwłaszcza w obszarze udzielania zamówień publicznych oraz naboru pracowników;

Recalls that the EEAS is a
recently
created structure resulting from the consolidation of several different services and that 2011 was its first operational year with numerous technical challenges to be overcome, particularly in procurement and recruitment;


Słownik polsko-niemiecki PWN

niedawno vor kurzem, neulich
od niedawna seit kurzem
do niedawna bis vor kurzem

Słownik polsko-włoski PWN

niedawno adv poco fa, di recente

Słownik polsko-rosyjski PWN

niedawny недавний
niedawno недавно
do niedawna до недавнего времени
od niedawna с недавнего времени
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
niedawno
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „niedawno” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich