ostatnimi czasy
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
ostatnimi czasy
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
ostatni czas
w ostatnim czasie

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...przez HAMA Consult NV z dnia 9 listopada 2001 r., wyraźnie określa, że aukcja rybna została
ostatnimi czasy
zmodernizowana oraz że w kolejnych 10 latach nie przewiduje się żadnych poważniejszy

...prepared by HAMA Consult NV on 9 November 2001 clearly mentions that, since the fish auction had
recently
been modernised, no significant investments were to be expected in the next 10 years.
W przedmiotowej sprawie w chwili podejmowania decyzji Miasto musiało wiedzieć, że przyznaje korzyść AGVO, ponieważ pkt 11 planu operacyjnego, przygotowanego przez HAMA Consult NV z dnia 9 listopada 2001 r., wyraźnie określa, że aukcja rybna została
ostatnimi czasy
zmodernizowana oraz że w kolejnych 10 latach nie przewiduje się żadnych poważniejszych inwestycji.

In the present case, when the decision was taken, the City must have known that it was granting an advantage to AGVO, since point 11 of the business plan prepared by HAMA Consult NV on 9 November 2001 clearly mentions that, since the fish auction had
recently
been modernised, no significant investments were to be expected in the next 10 years.

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ostatnimi czasy
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
ostatni czas
w ostatnim czasie
Słownik języka polskiego
Zobacz „ostatnimi czasy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich