raz na jakiś czas
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
jakiś czas
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
co jakiś czas
od jakiegoś czasu
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
na
wykrzyknienie
, oj
Słownik języka polskiego
Zobacz „raz na jakiś czas” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich