okres

Słownik polsko-angielski PWN

okres m. period, season; SZK term; pot. (menstruacja) period
próbny przym.
jazda próbna test-drive
egzaminy próbne mock exams
okres próbny trial period

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Fakt, że przywóz z Chin zmalał w tym
okresie
tylko o 3 %, podczas gdy konsumpcja ogółem zmniejszyła się o 29 %, miał oczywisty wpływ na obecność tego przywozu na rynku unijnym.

The fact that the Chinese imports dropped by only 3 % in this
period
when the overall consumption fell by 29 % clearly had an impact on their presence in the Union market.
Fakt, że przywóz z Chin zmalał w tym
okresie
tylko o 3 %, podczas gdy konsumpcja ogółem zmniejszyła się o 29 %, miał oczywisty wpływ na obecność tego przywozu na rynku unijnym.

The fact that the Chinese imports dropped by only 3 % in this
period
when the overall consumption fell by 29 % clearly had an impact on their presence in the Union market.

Ponadto wypłaty dywidendy można dokonywać w tym
okresie
tylko w stopniu, w jakim nie zagraża to zgodności z postanowieniami pakietu Bazylea III dotyczącymi kapitału instytucji kredytowych w...

Furthermore, dividend payments may be made
during
that
period
only in so far as they do not jeopardise compliance with the Basel III provisions on the capital of credit institutions in the...
Ponadto wypłaty dywidendy można dokonywać w tym
okresie
tylko w stopniu, w jakim nie zagraża to zgodności z postanowieniami pakietu Bazylea III dotyczącymi kapitału instytucji kredytowych w perspektywie średniookresowej.

Furthermore, dividend payments may be made
during
that
period
only in so far as they do not jeopardise compliance with the Basel III provisions on the capital of credit institutions in the medium-term.

W tym
okresie
tylko rafinerie przemysłowe mogą składać wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji.

During
that
period
, only full-time refiners should be able to apply for import licences for sugar for refining.
W tym
okresie
tylko rafinerie przemysłowe mogą składać wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji.

During
that
period
, only full-time refiners should be able to apply for import licences for sugar for refining.


Słownik polsko-niemiecki PWN

okres m
Zeitraum m, Periode f
(epoka) Zeitalter n
na okres dwóch lat für die Dauer von zwei Jahren
Polska f Polen n
Polska w okresie przemian Polen im Übergang

Słownik polsko-włoski PWN

okres m periodo m, epoca f
okres próbny (w pracy) periodo di prova, tirocinio m
pot mieć okres avere le mestruazioni
stresujący adj stessante
stresujący okres un periodo di stress

Słownik polsko-rosyjski PWN

okres
1 период
2 (termin) срок
3 (część roku szkolnego) четверть
okres próbny (w pracy) испытательный срок / стажировка
w okresie, w okresach (czegoś, kiedyś) в период / в периоды
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
okres
przymiotnik

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

OKRES
Chrudim, Pardubice

POWIAT
Chrudim, Pardubice
OKRES
Chrudim, Pardubice

POWIAT
Chrudim, Pardubice

OKRES
: Rychnov nad Kněžnou’

OKRES
: Rychnov nad Kněžnou”
OKRES
: Rychnov nad Kněžnou’

OKRES
: Rychnov nad Kněžnou”

OKRES
Hradec Králové

POWIAT
Hradec Králové
OKRES
Hradec Králové

POWIAT
Hradec Králové


Przydatne zwroty

There is bound to be a period of unrest.
Musi nastąpić okres niepokoju.

Słownik języka polskiego
Zobacz „okres” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich