czas teraźniejszy
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas teraźniejszy
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
imiesłów czasu teraźniejszego
teraźniejszy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...czasownik „powinien” lub „należy”, należy rozumieć go, w szczególności, jako tryb oznajmujący
czasu teraźniejszego
.

To that end, where it occurs in the provisions of the IMO Guidelines, the verb ‘should’ should, in particular, be understood as ‘shall’.
W tym celu, w przypadku gdy w postanowieniach wytycznych IMO występuje czasownik „powinien” lub „należy”, należy rozumieć go, w szczególności, jako tryb oznajmujący
czasu teraźniejszego
.

To that end, where it occurs in the provisions of the IMO Guidelines, the verb ‘should’ should, in particular, be understood as ‘shall’.

Słownik polsko-niemiecki PWN

teraźniejszy jetzig, gegenwärtig
gram czas teraźniejszy Präsens n
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
czas teraźniejszy
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
czas
czas

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
teraźniejszy
przymiotnik
Słownik języka polskiego
Zobacz „czas teraźniejszy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich