dawnymi czasy
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
dawnymi czasy
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
dawne czasy
z dawnych czasów

Słownik polsko-niemiecki PWN

czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉
tęsknota f Sehnsucht f (za... nach...)
tęsknota za dobrymi, dawnymi czasami die Sehnsucht nach der guten alten Zeit
ginąć z tęsknoty za kimś 〈za czymś〉 vor Sehnsucht nach j-m 〈etw〉 vergehen
ogarnia 〈pot bierze〉 mnie tęsknota za... mich packt die Sehnsucht nach...
tęsknota za krajem Heimweh n
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dawne czasy
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy, liczba mnoga
Podobne hasła w języku polskim:
czasy
czas

Słownik polsko-włoski PWN

dawny adj antico, vecchio
dawne czasy tempi remoti
po dawnemu come prima
Słownik języka polskiego
Zobacz „dawnymi czasy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich